X

Usługi

specjalizacje

prawo spółek handlowych

Prawo własności intelektualnej

Prawo administracyjne i gospodarcze

Prawo pracy

prowadzenie sporów

Specjalizujemy się w zakresie zagadnień praktycznych związanych z zarządzaniem i rozwiązywaniem sporów w działalności gospodarczej.
Z sukcesami reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi.

wybrane projekty

ORGANIZOWANIE STRUKTUR I FORM DZIAŁALNOŚCI

NEGOCJOWANIE KONTRAKTÓW

SPORY NA DRODZE SĄDOWEJ

PROWADZENIE PROCESÓW INWESTYCYJNYCH

ORGANIZOWANIE PRZEKSZTAŁCEŃ

PROWADZENIE ZMIAN ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH